Stropētājs / Signalizētājs (Banksman / Slinger and Rigger)

Norise: Klātienē / Tiešsaistē (ZOOM platformā)

Mācību kursā ir ietvertas visas svarīgākās prasības pareizai un drošai kravu satveršanai un piekabināšani, kravu pārvietošanai un nokraušanai, lai darba procesos tiktu nodrošināta celšanas iekŗtas atbilstoša lietošana, stropētāja un citu personu drošība, augsta produktivitāte un mazāk sabojātu kravu.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr.341 „Kravas celtņu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”, ISO 23853:2018.

Apliecība par izieto apmācību, "Stropētājs / Signalizētājs" "Banksman / Slinger and Rigger” (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.

/uploads/avpng_bf3bd8597d.jpg

Maksa par kursiem: 65,00 EUR (ar PVN)

Darba devējiem piedāvājam:

  • atlaides, ņemot vērā apmācāmo darbinieku skaitu grupā.
  • izbraukuma apmācības Jūsu telpās.

Vairāk informācijas: +371 22332415 vai rakstiet: skola@osh.lv