Darba drošība - Somija (Zaļā karte)
Ugunsdrošības kurss - Somija (Hot work)
Elektrokrāvēja, autokrāvēja vadītājs
Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā