Pašmontējošo torņa celtņu operators

Norise: Klātienē

Kursa saturs: Ražotāja prasības drošai lietošanai, lietotāja rokasgrāmata. Celtņa stabilitāte un stabilitāti ietekmējošie faktori. Celtspējas tabula. RF vadība. Pacelšanas iekārtas un piederumi, takelāžas metodes. Kravas. Darba vide. Komunikācija, rokas signāli. Risku identificēšana, novērtēšana un novēršana. Drošība darbā. Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana. Ikdienas pienākumi. Rīcība ārkārtas situācijās.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr.526 “Darba aizsardzības prasības lietojot darba aprīkojumu”, Nr. 341 "Kravas celtņu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi", ISO 9926-1

Apliecība par izieto apmācību, "Pašmontējošo celtņu operators / Self-erecting crane operator" (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.

/uploads/avpng_bf3bd8597d.jpgMaksa par kursiem: 75,00 EUR (ar PVN)
Maksa par kursiem ar reģistrāciju ID06: 121,00 EUR

Uzņēmumiem: Piesakot vairākus darbiniekus, piemērojam atlaides, ņemot vērā dalībnieku skaitu.
Nodrošinam apmācību grupām uzņēmuma telpās.

Vairāk informācijas: +371 22332415 vai rakstiet: skola@osh.lv