About course:

“Darba aizsardzības organizēšana būvobjektā. Objekta komandas loma un pienākumi darba aizsardzības nodrošināšanā.“(5. stundas)