About course:

Mācību kursā ir ietvertas visas svarīgākās prasības pareiza un droša darba veikšanai ar cilvēku celšanai paredzētajiem pacēlājiem - normatīvo aktu prasības pacēlāja ekspluatācijas uzsākšanai, lietošanai un tehniskajai apkalpošanai, pacēlāju uzbūve un stabilitāte, riska faktori un darba drošības prasības, prasības rīcībai avāriju un ārkārtas situāciju gadījumos.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr.137 “Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība”.

Apliecība par izieto apmācību, “Pacēlāju operators / MEWP’s operator” (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5. gadiem.

Maksa par kursiem: 65,00 eur (ar PVN )

Darba devējiem, vienā grupā apmācot vairākus nodarbinātos, mēs piemērojam atlaides, ņemot vērā apmācāmo darbinieku skaitu.