About course:

Mācību kursā ir ietvertas visas svarīgākās prasības pareizai un drošai Teleskopiskā krāvēja lietošanai un kraušanas darbu izpildei, lai darba procesos nodrošinātu operatora un gājēju drošību, tehnikas ilgmūžību, augstāku produktivitāti un mazāk sabojātu kravu vai preču.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr.526 “Darba aizsardzības prasības lietojot darba aprīkojumu”, Direktīva 89/655/EEK.

Apliecība par izieto apmācību, “Teleskopiskā krāvēja operators / Telehandler, Roto telehandler 360° operator” (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.


Maksa par kursiem: 65,00 eur (ar PVN )

Darba devējiem, vienā grupā apmācot vairākus nodarbinātos, mēs piemērojam atlaides, ņemot vērā apmācāmo darbinieku skaitu.