Par kursu:

Pirmā palīdzība darba vietās

Ikviens darba vietā var kļūt par nelaimes gadījuma liecinieku. Ir svarīgi, lai līdz brīdim, kamēr pie cietušā ierodas pirmās palīdzības sniegšanā apmācīta persona, ikviens spētu aizkavēt smagu seku iestāšanos.

Apmācība ir paredzēta uzņēmumu un iestāžu darbiniekiem, un tās mērķis ir sniegt zināšanas kā saglabāt dzīvību un novērst negadījuma sekas.

Kursa cena: EUR 20,- (ar PVN)

Darba devējiem, apmācot vairākus nodarbinātos, mēs piemērojam atlaides, ņemot vērā izglītojamo skaitu.