Pirmās palīdzības sniegšana un rīcība avārijas situācijās

Pirmā palīdzība (Somija)

Par kursu:

Pirmā palīdzība darba vietās

Ikviens darba vietā var kļūt par nelaimes gadījuma liecinieku. Ir svarīgi, lai līdz brīdim, kamēr pie cietušā ierodas pirmās palīdzības sniegšanā apmācīta persona, ikviens spētu aizkavēt smagu seku iestāšanos.

Instruktāža paredzēta uzņēmumu un iestāžu darbiniekiem, un tās mērķis ir atkārtoti sniegt zināšanas kā saglabāt dzīvību un novērst negadījuma sekas.

Instruktāžas izmaksas:
Individuāli: EUR 15,- (ar PVN)
Uzņēmumiem: EUR 5,-(ar PVN) par personu (sākot no piecām personām)

Pirmās palīdzības sniegšana un rīcība avārijas situācijās

Pirmā palīdzība (Somija)