Par kursu:

Par sastatnēm atbildīgais speciālists

Sastatņu izvēle. Risku identificēšana un pasākumi to novēršanai. Montāžas, demontāžas un droša darbu veikšanas uz sastatnēm organizēšana, uzraudzība un sastatņu tehniskā stāvokļa kontrole. Ministru kabineta noteikumi Nr. 143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”, Nr.526 “Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu”.

Norise: Tiešsaiste (ZOOM platformā)
Laiks: 9.30 - 14.00
Maksa: 50 eur (bez PVN)

Apliecība par kursa apguvi “Atbildīgais speciālists par sastatnēm”, latviešu un angļu valodā, tiek izsniegta uz 5 gadiem.