Apmācība uzņēmumā
Armands Misulis
+371-27223303, armands@osh.lv

Par kursu:

Norise (COVID-19 ierobežojumu laikā): On-line (tiešsaistē ZOOM platformā).

Obligāta apmācība nodarbinātajiem, kuriem kādā no pārtikas aprites posmiem ir, vai var būt, saskare ar nefasētiem pārtikas produktiem.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr.545 “Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā”.

Apliecība par izieto apmācību kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 3 gadiem.

Maksa par kursiem: 10,00 eur (ar PVN )

Darba devējiem, vienā grupā apmācot vairākus nodarbinātos, mēs piemērojam atlaides, ņemot vērā apmācāmo darbinieku skaitu.

Apmācība uzņēmumā
Armands Misulis
+371-27223303, armands@osh.lv