Materiāli informēšanai, instruēšanai, apmācībai

MĀCĪBU MATERIĀLI

Plakāti informēšanai, instruēšanai, apmācībai

Plakātu cenas: A2 formāts (594×421) – 3,99 EUR A1 formāts (841×594) – 7.50 EUR

Profesionālo organizāciju bezmaksas informatīvie materiāli

Eiropas Komisijas labas prakses vadlīnijas kravu nostiprināšanai autopārvadājumos (angļu valodā)

Instrukcijas-atgādnes transporta līdzekļu vadītājiem

Autobusa vadītāja kontroljautājumu saraksts

Kravas automobiļa vadītāja kontroljautājumu saraksts

Taksometra vadītāja kontroljautājumu saraksts

Инструкция в случае пожара для автобусов

Rokasgrāmata Augu aizsardzības līdzekļu droša lietošana cilvēkam un videi