Apmācība darba aizsardzībā vadītājiem, speciālistiem

Darba aizsardzība ir katra darba izpildes procesa komponente, kuras pienācīga realizācija var tikt īstenota tikai tad, ja visas iesaistītas puses ir atbilstoši apmācītas identificēt un izvērtēt iespējamo apdraudējumu darbu izpildītāju drošībai un veselībai, un tā varbūtējās sekas. Zināšanas par nepieciešamajiem pasākumiem, un to veikšana, novērš vai nepieļauj apdraudējuma iedarbību.

Programmas: