Uzziņas par kursu

+371 22332415
skola@osh.lv

Par kursu:

Norise: Klātienē / Tiešsaistē (ZOOM platformā)

Tēmas: Svarīgākās prasības pareizai fasāžu sastatņu vai pārvietojamo sastatņu torņu montāžai un demontāžai. Ražotāju norādījumi montāžai, demontāžai un lietošanai. Drošības prasības sastatņu montāžai, demontāžai un lietošnai.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”, LVS EN 12810-1, LVS EN 1004.

Apliecība par izieto apmācību, “Darbs uz sastatnēm / Scaffolding card” (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.


Maksa par kursiem: 65,00 eur (ar PVN )

Darba devējiem:

  1. Vienā grupā apmācot vairākus nodarbinātos, mēs piemērojam atlaides, ņemot vērā apmācāmo darbinieku skaitu.
  2. Piedāvājam veikt apmācības Jūsu telpās. Vairāk informācijas par izbraukumiem: +371 22332415, skola@osh.lv

Uzziņas par kursu

+371 22332415
skola@osh.lv