Mācību Centrs

DARBA DROŠĪBAS CENTRS Mācību centrs ir Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde, kurā piedāvājam apgūt licencētas un akreditētas pieaugušo profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmas, piedalīties semināros un kvalifikācijas pilnveides kursos klātienē, attālināti un tālmācībā (e-apmācība).

Mācību programmas. Kursi. Semināri

Mācību centra pašnovērtējuma ziņojums par 2021. / 2022. m.g.