Materiāli informēšanai, instruēšanai, apmācībai

MATERIĀLI INSTRUĒŠANAI UN APMĀCĪBAI

Plakāti informēšanai, instruēšanai, apmācībai

Pieejamie izmēri: A1 (841×594) un A2 (594×421). Par cenām jautājiet ieva@osh.lv

Profesionālo organizāciju bezmaksas informatīvie materiāli

Eiropas Komisijas labas prakses vadlīnijas kravu nostiprināšanai autopārvadājumos (angļu valodā)

Instrukcijas-atgādnes transporta līdzekļu vadītājiem

Autobusa vadītāja kontroljautājumu saraksts

Kravas automobiļa vadītāja kontroljautājumu saraksts

Taksometra vadītāja kontroljautājumu saraksts

Инструкция в случае пожара для автобусов

Rokasgrāmata Augu aizsardzības līdzekļu droša lietošana cilvēkam un videi