DARBA AIZSARDZĪBAS KURSI

Apmācība uzņēmumu vadītājiem, speciālistiem
Ministru kabineta noteikumi Nr. 749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos" nosaka, ka darba aizsardzības pasākumus organizē, īsteno un uzrauga darba aizsardzības speciālists, kurš ir apmācīts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Programmas: