VADĪTĀJIEM, SPECIĀLISTIEM Darba aizsardzības kursi

Darba aizsardzības pasākumus organizē, īsteno un uzrauga darba aizsardzības speciālists, kurš ir apmācīts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā - to nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos" un Nr. 99 "Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju"

Programmas: