ATBILDĪGIE SPECIĀLISTI

Bīstamo iekārtu valdītājiem (īpašniekiem) - jānorīko atbilstošas kvalifikācijas speciālists (atbildīgais speciālists), kurš ir atbildīgs par bīstamās iekārtas tehnisko stāvokli, tās drošu lietošanu un apkopi.

Bīstamo iekārtu lietotājiem (nomniekiem, darbu veicējiem) - atbildīgais speciālists jānorīko arī faktiskajam lietotājam, ciktāl to nosaka normatīvie akti un lietošanas vai nomas līgums.

Informācija par kursiem: +371 22332415 e-pasts: skola@osh.lv

Kursi