Vispārīgās prasības rīcībai ārkārtas situācijās un notiekot nelaimes gadījumam darbā Tests

Pirms šī testa veikšanas, lūdzu veiciet reģistrāciju kurss.