.  Licencētas un akreditētas pieaugušo profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmas. Mūsu profesionalitāte ir novērtēta arī ārpus Latvijas robežām, no 2015 gada Mācību centrs kā Somijas apmācību uzņēmuma “Oy Bonum-Safety Ab” partneris īsteno apmācību darba aizsardzībā un ugunsdrošībā darbam Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā. Apmācības veicam arī izbraucot uz uzņēmumiem, būvobjektiem visā Latvijas teritorijā, kā arī ārpus valsts robežām, esam veikuši nodarbināto apmācību uzņēmumos, būvobjektos Lietuvā, Zviedrijā, Somijā.ap12

.

APMĀCĪBU, KURSU PROGRAMMAS 

23
47
65
89
1011
12
1415