UNKG0001 rippled-russian-flag-720  fb


2020. gada 4. decembrī.

“Raksturīgākās kļūdas darba devēja uzteikumos
un aktualitātes COVID-19 sakarā”

Vebinārs uzņēmumu, iestāžu vadītājiem, personāla speciālistiem par raksturīgākajām kļūdām darba devēja uzteikumos pārtraucot darba attiecības, aktualitātes ………

Vairāk par semināru .


TUVĀKIE KURSI MĀCĪBU CENTRĀ

.

07.12.2020 – DARBA AIZSARDZĪBA_60 st. Vairāk par kursu
02.12.2020 – UGUNSDROŠĪBA un AIZSARDZĪBA_160 st. Vairāk par kursu
17.12.2020 – DARBA AIZSARDZĪBA _ BŪVNIECĪBA_40 st. Vairāk par kursu


MINIMĀLĀS HIGIĒNAS PRASĪBAS PĀRTIKAS UZŅĒMUMĀ
.

TĀLMĀCĪBAS kursa “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā”  apguve kļuvusi ērtāka un pieejamāka, ……..

Vairāk par kursu….


HIGIĒNAS PRASĪBAS SKAISTUMKOPŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI 

.

PLAKĀTI APMĀCĪBAI, INSTRUKTĀŽU VEIKŠANAI

   
Plakāti CELTŅU OPERATORU, STROPĒTĀJU apmācībai, instruktāžu veikšanai un ikdienas lietošanai kā palīgmateriāls. Iekļautas butiskākās prasības celšanas palīgierīču, celšanas komponenšu, stropju lietošanai un drošai kravu pārvietošanai.
.
ATKĀRTOTA APMĀCĪBA (refresher training) TĀLMĀCĪBĀ
.
                  
Apliecības termiņa pagarināšana (termiņu skatiet savā apliecībā) Tālmācībā. Testi latviešu un krievu valodā …….