UNKG0001 rippled-russian-flag-720  fb


TUVĀKIE KURSI MĀCĪBU CENTRĀ

.

12.01.2021 – DARBA AIZSARDZĪBA_60 st. Vairāk par kursu
19.01.2021 – UGUNSDROŠĪBA un AIZSARDZĪBA_160 st. Vairāk par kursu
26.01.2021 – DARBA AIZSARDZĪBA _ BŪVNIECĪBA_40 st. Vairāk par kursu


MINIMĀLĀS HIGIĒNAS PRASĪBAS PĀRTIKAS UZŅĒMUMĀ
.

TĀLMĀCĪBAS kursa “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā”  apguve kļuvusi ērtāka un pieejamāka, ……..

Vairāk par kursu….


HIGIĒNAS PRASĪBAS SKAISTUMKOPŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI 

.

PLAKĀTI APMĀCĪBAI, INSTRUKTĀŽU VEIKŠANAI

      Informatīvi materiāli un plakāti CELTŅU OPERATORU, STROPĒTĀJU u.c. apmācībai, ikdienas lietošanai atgādinot par būtiskākajām prasībām celšanas palīgierīču, celšanas komponenšu izmantošanai, iekārtu lietošanai un ……………

                                           Vairāk informācijas
.
ATKĀRTOTA APMĀCĪBA (refresher training) TĀLMĀCĪBĀ
.
                  
Apliecības termiņa pagarināšana (termiņu skatiet savā apliecībā) Tālmācībā. Testi latviešu un krievu valodā …….