UNKG0001 rippled-russian-flag-720  fb

Tālākizglītības semināri Būvspeciālistiem

Latvijas Būvinženieru Savienībā (LBS), Latvijas Siltuma, Gāzes un Ūdens Tehnoloģijas Inženieru Savienībā (LSGŪTIS) reģistrētas apmācības par kuru apguvi  tiek piešķirti profesionālās pilnveides punkti.

Vairāk par semināriem

TUVĀKIE KURSI MĀCĪBU CENTRĀ

.

30.10.2020 – DARBA AIZSARDZĪBA _ BŪVNIECĪBA_40 st. Vairāk par kursu
06.11.2020 – DARBA AIZSARDZĪBA_60 st. Vairāk par kursu
20.11.2020 – UGUNSDROŠĪBA un AIZSARDZĪBA_160 st. Vairāk par kursu


MINIMĀLĀS HIGIĒNAS PRASĪBAS PĀRTIKAS UZŅĒMUMĀ
.

TĀLMĀCĪBAS kursa “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā”  apguve kļuvusi ērtāka un pieejamāka, ……..

Vairāk par kursu….


HIGIĒNAS PRASĪBAS SKAISTUMKOPŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI 

.

PLAKĀTI APMĀCĪBAI, INSTRUKTĀŽU VEIKŠANAI

   
Plakāti CELTŅU OPERATORU, STROPĒTĀJU apmācībai, instruktāžu veikšanai un ikdienas lietošanai kā palīgmateriāls. Iekļautas butiskākās prasības celšanas palīgierīču, celšanas komponenšu, stropju lietošanai un drošai kravu pārvietošanai.
.
ATKĀRTOTA APMĀCĪBA (refresher training) TĀLMĀCĪBĀ
.
                  
Apliecības termiņa pagarināšana (termiņu skatiet savā apliecībā) Tālmācībā. Testi latviešu un krievu valodā …….