SEMINĀRI

No 2020. gada 7. novembra visi semināri un tālākizglītības kursi notiek

On-line režīmā (tiešsaistē) un Tālmācībā

  2021. gada __. janvārī.
  Raksturīgākās kļūdas darba devēja uzteikumos un aktualitātes COVID-19 sakarā

  Uzņēmumu, iestāžu vadītājiem, personāla speciālistiem par raksturīgākajām kļūdām darba devēja uzteikumos pārtraucot darba attiecības, aktualitātes ………

  Vairāk par semināru

  .

   2021. gada 28. janvārī
   SEMINĀRS ugunsdrošībā

   Jaunās izmaiņas Ministru Kabineta noteikumos Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”.

   Seminārs atbildīgajām personām un personām, kurām uzticēta ugunsdrošības noteikumu prasību izpildes nodrošināšana objektos, saimnieciskās darbības objekts, būvobjektos:

   Vairāk par semināru