PĀRTIKAS APRITES DROŠĪBA

PĀRTIKAS PAŠKONTROLES SISTĒMU IEVIEŠANA, KONSULTĀCIJAS

HACCPPārtikas paškontroles sistēmu, kuras balstītas uz HACCP principiem, izstrāde un ieviešana. Šādas pārtikas paškontroles sistēmas uzņēmumā nodrošina minimālo obligāto prasību izpildi pārtikas aprites jomā.

Atbildīgo personu un darbinieku konsultēšana/apmācība pārtikas paškontroles sistēmas uzturēšanā un darbības nodrošināšanā.

HACCP vadības sistēmu ieviešanu un uzņēmumu sagatavošanu sertifikācijai pēc HACCP.

UZRAUDZĪBA

Pārtikas drošības laboratorisko izmeklējumu organizēšana. Pārtikas paškontroles sistēmas darbības uzraudzību uzņēmumā.

PERSONĀLA APMĀCĪBA

Mācību kurss “PAŠKONTROLES VADĪTĀJS” – Darbiniekiem, kuriem jāievieš, jāīsteno un jāuzrauga pārtikas nekaitīguma paškontroles sistēma uzņēmumā.

INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

Mācību kurss “MINIMĀLĀS HIGIĒNAS PRASĪBAS PĀRTIKAS UZŅĒMUMĀ”
Учебный курс “САНИТАРНЫЙ МИНИМУМ”
.
PIRMDIENĀS (katrā otrajā) –  Brīvības ielā  106B, Rīgā (karte), sākums – 13.00

INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

TĀLMĀCĪBĀ (e-KURSI) –  kad vien pieejams internets.

INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumi Nr.545 „Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā” nosaka:

……………………………………………….
5.Darbinieks, uzsākot darbu pārtikas apritē, apgūst noteikto mācību kursu (1. pielikums). Mācību kursa apjoms ir vismaz trīs astronomiskās stundas.

6. Darbinieks reizi trijos gados mācību kursu apgūst atkārtoti.

Sīkāka informācija: 67274712 vai 27223303 (Armands)