ES MĀCĪBAS PIEAUGUŠAJIEM


..

Informācija par kursiem: 67274712  vai 27223305 

»»»» uz mācību centru

.
ESF projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

        ES fondu projekta mērķis – pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts. Izmanto iespēju ! Informāciju par projektu >>>>>
.

Pieteikšanās mācībām pieaugušajiem sāksies maija beigās

Projekta ietvaros “DARBA DROŠĪBAS CENTRS” piedāvā apgūt programmas “Motorzāģa, krūmgrieža operators” un “Autokrāvēja, elektrokrāvēja vadītājs”

Maksa par kursiem: 3.60 EUR

Mācības paredzētas strādājošiem:
-vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam (arī strādājoši pensionāri)
-ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)​
-vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā “Atbalsts ilgākam darba mūžam

Pieteikšanās

 1. Aizpildiet pieteikumu un izdrukājiet to, parakstiet, un
  nogādājiet to SIA “DARBA DROŠĪBAS CENTRS” birojā Artilērijas ielā 2/4, Rīgā, darba dienās no 9.00 līdz 17.00
  vai
  atsūtiet elektroniski uz e-pastu info@osh.lv
  Sūtot pieteikumu pa e-pastu, kā e-pasta pielikumu pievienojiet:
  a) parakstītu pieteikumu (skanēts vai kā fotogrāfija)
  b) ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu.
 2. Pēc pieteikuma saņemšanas tiks pārbaudīta  darbinieka atbilstība uzņemšanas noteikumiem VID datu bāzē un citos valsts reģistros.
 3. Iesniedzamie dokumenti
  -aizpildīta pieteikuma veidlapa,
  -izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)
 4. Pēc pieteikuma apstiprinājuma līdz mācību uzsākšanai jāveic 10% līdzmaksājums (3.60 eur) par mācībām pilnā apmērā, ja nav trūcīga vai maznodrošināta personas statusa. Līdzmaksājumu var veikt strādājošā darba devējs vai cita fiziska vai juridiska persona.
 5. Par apmācību laikiem un citu nepieciešamo informāciju  nosūtīsim Jums uz e-pastu vai informēsim telefoniski.

Pieteikumu anketas:

Saziņai un informācijai par kursiem: Tel.: 67274712 , e-pasts: info@osh.lv