DROŠA KRAVU PĀRVIETOŠANA

.

Informācija par kursiem: 67274713 vai 27223305

  »»»» uz iepriekšējo lapu
  .

  Kravu pārvietošanas darbu plānošana organizēšana, vadīšana un uzraudzība. Risku apzināšana un pasākumi to novēršanai. Celšanas mehānismu un kravu satveršanas palīgierīču  pareizas lietošanas uzraudzība. Celšanas plāns, tā sastādīšana.

  Mācību materiāli kursa dalībniekiem

  Apliecība par izieto apmācību “Droša kravu pārvietošana un celšanas mehānismu uzraudzība. Atbildīgais speciālists.” (Lift / Crane Supervisor), latviešu un angļu valodā,  tiek izsniegts uz 5 gadiem.

  Norises veids: On-line (vebinārs tiešsaistē)

  2021. gada 14. janvāris
  Sākums plkst. 9.30

      Kvalifikācijas punkti atbilstoši
  LSGŪTIS un LBS nolikumiem 

  Pieteikties:

   Norādiet datumu(dd.mm.gg)
   Cik personas apmeklēs kursu?
   Piesaka:

   Vārds* Uzvārds*
   Kontakttālrunis* E-pasts*
   Rēķina sagatavošanai norādiet (uzņēmumiem - rekvizīti / privātpersonām - personas kods un dzīvesvietas adrese)