DARBS UZ SASTATNĒM

.

Informācija par kursiem: 27223305 vai 67274712
 »»»» uz iepriekšējo lapu
.

Darbs uz fasāžu (LVS EN 12810-1) un pārvietojamām (LVS EN 1004) sastatnēm. Sastatņu montāža un demontāža.

MK noteikumu Nr. 143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” prasība – darba devējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina nodarbināto apmācību un instruēšanu jautājumos, kas saistīti ar viņu darbu, drošām darba metodēm un darba procesā lietojamiem aizsardzības līdzekļiem un darba aprīkojumu darbam augstumā.

Kursu datumi:
    JŪNIJĀ:  21. jūnijs /
            JŪLIJĀ:  __. jūlijs /

Kursu sākums plkst. 13.00 (reģistrēšanās no 12.30)

PO

Apliecinājumam par izieto apmācību šo darbu veikšanai tiek izsniegta apliecība “Darbs uz sastatnēm / Scaffolding card(latviešu /angļu valodā)

Uzņēmumiem – apmācība grupām, citos datumos vai Jūsu telpās – tālrunis 27223305
.

Pieteikties:

Izvēlēties kursu datumu:
Cik personām nepieciešama apmācība?
Jūsu vārds un uzvārds*
Kontakttālrunis*
Jūsu E-pasts*
Norādiet: Informāciju rēķina sagatavošanai (uzņēmumiem - rekvizīti / privātpersonām - personas kods un adrese) vai "Nav nepieciešams" ja maksāsiet uz vietas