DARBS UZ SASTATNĒM

.

Informācija par kursiem: 27223305 vai 67274712
 »»»» uz iepriekšējo lapu
.

Kursu datumi:
2019. gada 11. marts, sākums plkst. 13.00

ST

Darbs uz fasāžu (LVS EN 12810-1) un pārvietojamām (LVS EN 1004) sastatnēm. Sastatņu montāža un demontāža.

MK noteikumu Nr. 143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” prasība – darba devējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina nodarbināto apmācību un instruēšanu jautājumos, kas saistīti ar viņu darbu, drošām darba metodēm un darba procesā lietojamiem aizsardzības līdzekļiem un darba aprīkojumu darbam augstumā.

Uzņēmumiem – apmācība grupām, citos datumos vai Jūsu telpās – tālrunis 27223305

Pieteikties:

Izvēlēties kursu datumu:
Cik personām nepieciešama apmācība?
Jūsu vārds un uzvārds*
Kontakttālrunis*
Jūsu E-pasts*
Norādiet: Informāciju rēķina sagatavošanai (uzņēmumiem - rekvizīti / privātpersonām - personas kods un adrese) vai "Nav nepieciešams" ja maksāsiet uz vietas