DARBA AIZSARDZĪBAS PAKALPOJUMI

ex27qkca6lwuytcawovqglcadgp337camienbwca8nxermca8whi95cab14zbwcau0tp4ucathabeecagnmce9car47qvxcakm24uwcamx906sca3z57zhca477inbca8mie03caohmf03calc83u2capy8zlk

    16 gados uzkrātā pieredze, dokumentācijas bāze  un tehniskie resursi mums ļauj  operatīvi, ļoti īsos termiņos, sniegt nepieciešamos darba aizsardzības pakalpojumus darba devējiem, tostarp norīkoto atbildīgo personu un darbu izpildītāju apmācību mūsu Mācību centrā.

VISS PAR PAKALPOJUMIEM ⇒

   Sniedzot pakalpojumus vienmēr cenšamies atrast optimālākos risinājumus, kā nodrošināt darba aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi un uzraudzību tieši Jūsu uzņēmumā, iestādē, un kopējiem spēkiem to realizējam.

   Par darba aizsardzības pakalpojumiem sazinieties ar mums  pa telefonu vai sūtiet mums Jūs interesējošos jautājumus uz e-pastu: ddc@osh.lv, arī steidzamos gadījumos – mēs atradīsim laiku nepieciešamo pakalpojumu sniegšanai, darba aizsardzības procesu sakārtošanai un uzraudzībai.

Informācija telefoniski: 29471663 (Artūrs Neimanis)