Bīstamu darbu veicēju apmācība

.

Informācija par kursiem: 27223305 vai 67274712
»»»» uz mācību centru

tunnelNodarbināto apmācība specifisku, ar paaugstinātu bīstamību saistītu darbu veikšanai, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un EK direktīvu prasībām..

.

DARBS AUGSTUMĀ
Apmācība atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” prasībām. 

INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

SASTATNES – montāža, demontāža un ekspluatācija.
Apmācība atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” prasībām. 

INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

AUGSTKĀPĒJA DARBS
Apmācība atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” prasībām.

INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

DARBS AR AZBESTU
Apmācība atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.852 “Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu” prasībām.

INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

DARBS SLĒGTĀS TELPĀS /  SLĒGTĀ VIDĒ (Confined spaces)
Apmācība darbu veikšanai slēgtās telpās (apakšzemes šahtas, tuneļi, kolektori; 
tvertnes; tilpnes; cisternas u.c.) kur iespējama kaitīgu / bīstamu gāzu klātbūtne, vai pazemināts skābekļa daudzums.

INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS