Darba aizsardzība būvniecībā, 40 stundas

Profesionālās pilnveides izglītības programma „Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā: būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde”.

Programma paredzēta papildus zināšanu apguvei:

  • Darba aizsardzības speciālistiem būvniecības uzņēmumos ar nodarbināto skaitu līdz 10.
  • Būvspeciālistiem - darba aizsardzības koordinatora pienākumu izpildei būvdarbu sagatavošanas un / vai būvdarbu izpildes posmā.

Apmācību ilgums: 40 stundas

Nosacījums mācību uzsākšanai: Ir apgūta Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma 60 stundu apmērā.

Normatīvais akts: Ministru kabineta noteikumi Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos" un Nr.92 "Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus".

Norise: Klātienē

Maksa par kursu: 110,00 EUR