UGUNSDROŠĪBAS pakalpojumi

Ugunsdrošības audits

  • Objektu ugunsdrošības pārbaudes, ar mērķi noteiktu objekta atbilstību ugunsdrošības prasībām
  • Pasākumu plānu, rekomendāciju sagatavošana Ugunsdrošības noteikumu izpildei

Ugunsdrošības dokumentācijas izstrāde

  • Objektu ugunsdrošības instrukciju izstrāde
  • Objektu evakuācijas plānu un teritoriju plānu Izstrāde un izgatavošana

Instruktāžas, apmācība

  • Darbinieku instruēšana ugunsdrošībā klātienē vai attālināti (ZOOM, Team). Ugunsdzēsības līdzekļu lietošanas (dzēšana) praktiskās mācības.
  • Evakuācijas mācības, praktiskās nodarbības rīcībai ārkārtas situācijās
  • Apmācība ugunsdrošībā 20 stundu un 160 stundu apjomā atbilstoši licencētām un akreditētām programmām