TĀLMĀCĪBA: Pirmā palīdzība darba vietās

Pirmā palīdzība darba vietās

Ikviens darba vietā var kļūt par nelaimes gadījuma liecinieku. Ir svarīgi, lai līdz brīdim, kamēr pie cietušā ierodas pirmās palīdzības sniegšanā apmācīta persona, ikviens spētu aizkavēt smagu seku iestāšanos.

Apmācība paredzēta uzņēmumu un iestāžu darbiniekiem, un tās mērķis ir sniegt zināšanas kā saglabāt dzīvību un novērst negadījuma sekas.

Maksa par kursu: 25,00 EUR (ar PVN)