TĀLMĀCĪBA: Darbs uz sastatnēm

Mācies Tālmācībā ! - bez ierobežojumiem jebkurā laikā un no jebkuras vietas, kur vien ir pieejams internets. Kursa apguvei pieejami mācību materiāli un zināšanu pārbaudes tests latviešu un krievu valodā. Mācīties varat izmantojot datoru, planšeti vai viedtālruni.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”, LVS EN 12810-1, LVS EN 1004.

Mācību kursā ir ietvertas visas svarīgākās prasības pareizai un drošai darbu izpildei veicot fasāžu sastatņu vai pārvietojamo sastatņu torņu montāžu un demontāžu. Ražotāju norādījumi montāžai un demontāžai. Droša darbu veikšana uz sastatnēm.

Apliecība par izieto apmācību, "Darbs uz sastatnēm / Scaffolding card" (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.

Maksa par kursiem: 50,00 EUR ar PVN

Darba devējiem piedāvājam atlaides, ņemot vērā apmācāmo darbinieku skaitu grupā.

Informācijai, saziņai: +371 22332415 vai rakstiet: skola@osh.lv