Stropētājs / Signalizētājs (Banksman / Slinger and Rigger)

Norise: Klātienē

Kursa saturs: Kravu satveršanas palīgierīces, to izvēle. Ražotāju prasības. Kravas, to novērtēšana (smaguma centrs, svars). Satveršanas metodes un paņēmieni. Darba vide. Komunikācija, rokas signāli. Risku identificēšana, novērtēšana un novēršana. Drošība darbā. Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana. Rīcība ārkārtas situācijās.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr.341 „Kravas celtņu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”, ISO 23853:2018.

Apliecība par izieto apmācību, "Stropētājs / Signalizētājs" "Banksman / Slinger and Rigger” (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.

/uploads/avpng_bf3bd8597d.jpg Maksa par kursiem: 75,00 EUR (ar PVN)
Maksa par kursiem ar reģistrāciju ID06: 121,00 EUR
_(Säkra lyft, lastkopplare och signalman) _

Uzņēmumiem: Piesakot apmācībām vairākus darbiniekus, vai apmācot grupas tieši uzņēmumā (izbraukuma apmācība), piemērojam atlaides, ņemot vērā dalībnieku skaitu.

NB! - sestdienās, pēc pieprasījuma, kurss angļu valodā ZOOM platformā.

Vairāk informācijas: +371 22332415 vai rakstiet: skola@osh.lv