Seminārs "Stratēģiskā cilvēkresursu vadība. Līderība un talantu vadība uzņēmumā"

  • Personāla stratēģija (Kas tas ir? Kāpēc tas ir nepieciešams? Kā to izveidot?)
  • Līderis un vadītājs
  • Uzņēmuma vērtības, kultūra un vajadzības
  • Darbinieku novērtēšana un izvēle