Seminārs: Darba vietu aprīkošana uz ceļiem

Norise: klātiene, Rīgā, Bukultu ielā 11

Laiks: 9.00 - 14.00
Maksa: EUR 66,55 (ar PVN)

Kvalifikācijas celšanas seminārs "Darba vietu aprīkošana uz ceļiem"

Seminārs paredzēts ceļu būves speciālistiem, būvspeciālistiem, darba aizsardzības speciālistiem un citām atbildīgajām personām par darbu organizēšanu uz ceļiem:

  • par pagaidu satiksmes organizācijas risinājumu ietekmi uz ceļu satiksmi, ceļu strādnieku un satiksmes drošību,
  • regulējošiem normatīvajiem aktiem un to saturu,
  • principiem darbu vietas aprīkojuma izvēlei un tās aprīkošanai atbilstoši situācijai, respektējot visu iesaistīto pušu vajadzības.

Apliecinājums par dalību seminārā.