Par mums

DARBA DROŠĪBAS CENTRU 2003. gadā izveidoja darba aizsardzības, ugunsdrošības, pārtikas aprites jomas profesionāļi, kuri līdz tam pakalpojumus šajās jomās sniedza individuāli vai kā citu uzņēmumu eksperti.

2005. gadā SIA “DARBA DROŠĪBAS CENTRS” ieviesa un sertificēja vadības sistēmu atbilstoši EN ISO 9001 standartam. 2006. gadā iegūts statuss “Kompetenta institūcija darba aizsardzībā” un izveidots Mācību centrs (Pašnovērtējuma ziņojums).

DARBA DROŠĪBAS CENTRS ilgus gadus ir stabils partneris daudziem uzņēmumiem, valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm darba aizsardzības, ugunsdrošības un ar pārtikas apriti saistītu procesu sakārtošanā un uzraudzībā. Šajā laikā ir sniegti pakalpojumi vairāk kā 2000 sadarbības partneriem – uzņēmumiem ar visdažādāko darbības profilu, valsts iestādēm, ārvalstu komersantiem vai to filiālēm Latvijā, no kuriem daudzi tiek apkalpoti/ pārstāvēti pastāvīgi.

DARBA DROŠĪBAS CENTRS Mācību centrs īsteno mācību programmas un veic uzņēmumu darbinieku apmācības. Mācības tiek organizētas klātienē, Tālmācībā, vai izmantojot Zoom platformu - Tiešsaistē.