Informācija par pakalpojumu

Andis Ābele
+371 27223300
andis@osh.lv

Ugunsdrošības audits
  • Objektu ugunsdrošības pārbaudes, ar mērķi noteiktu objekta atbilstību ugunsdrošības prasībām
  • Pasākumu plānu, rekomendāciju sagatavošana Ugunsdrošības noteikumu izpildei
Ugunsdrošības dokumentācijas izstrāde
  • Objektu ugunsdrošības instrukciju izstrāde
  • Objektu evakuācijas plānu un teritoriju plānu Izstrāde un izgatavošana
Apmācības un instruktāžas
  • Nodarbināto instruēšana ugunsdrošībā ar vai bez ugunsdzēsības līdzekļu lietošanas apmācības (dzēšanas)
  • Evakuācijas mācības, praktiskās nodarbības rīcībai ārkārtas situācijās
  • Apmācība ugunsdrošībā 20 stundu un 160 stundu apjomā atbilstoši licencētām un akreditētām programmām
  • Pieteikties apmācībai ugunsdrošībā

Informācija par pakalpojumu

Andis Ābele
+371 27223300
andis@osh.lv