Darba vides risku novērtējuma dokumenti

DARBA VIDES RISKU NOVĒRTĒJUMU SARAKSTS

Katrs Darba vides risku novērtējums ir veikts mūsu klientu uzņēmuma darba vietai vai darba veidam un dokumentēts atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumu Nr.660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” (02.10.2007) prasībām, izvērtējot 1.pielikuma tabulā noteiktos darba vides riska faktorus. Kopā ar risku novērtējumiem nosūtam risku novērtēšanas metodiku, Jums tikai jāpārbauda darba vietas savā uzņēmumā un, ja nepieciešams, jāveic korekcijas.