DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi

Darba aizsardzības Likums - piemērojams visās nodarbinātības jomās, ja citos likumos nav noteikts citādi.

Pakalpojumi darba aizsardzībā sākot no noderīgiem ieteikumiem, bezmaksas konsultācijām līdz uzņēmuma, iestādes darba aizsardzības procesu organizēšanai un dokumentācijas sagatavošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ieskaitot darba vides iekšējās uzraudzības nodrošināšanu un personāla apmācību.

PIETEIKT pakalpojumu vai saņemt papildus informāciju:

Artūrs Neimanis +371 67274712 / +371 29741663, vai rakstiet: arturs@osh.lv

_

PAKALPOJUMI:

Uzņēmumu apkalpošana, pārstāvniecība, darba aizsardzības organizēšana un uzraudzība
KOMPETENTA INSTITŪCIJA darba aizsardzības jautājumos.

Darba aizsardzības dokumentu izstrāde
Dokumentācijas izstrāde, kuras nepieciešamību nosaka normatīvie akti.

Darba vides risku novērtēšana
Darba vides risku identificēšana, novērtēšana un dokumentēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Darba aizsardzības pasākumu noteikšana
Darba aizsardzības pasākumu Plāna sagatavošana pamatojoties uz darba vides risku novērtēšanas rezultātiem

INSTRUKTĀŽAS darba aizsardzībā un ugunsdrošībā
Darbinieku instruēšana darba aizsardzībā, ugunsdrošībā klātienē, attālināti (ZOOM, Team), video instruktāžas. Tematiskas apmācības un instruktāžas. Profesionālās apmācības skatiet Mācību Centrs.

Darba aizsardzības Koordinatora pakalpojumi
Darba aizsardzības koordinatora būvdarbu izpildes posmā pienākumu izpilde (MK noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”). Dokumentācijas izstrāde un uzraudzības veikšana būvobjektā.

Darba vides mērījumi
Nosakām, kādus darba vides parametrus (troksnis, vibrācija, putekļi u.c.) nepieciešams novērtēt, un nodrošinam mērījumu veikšanu, skatiet sadaļu "Darba vides mērījumi"

Darba aizsardzības audits
Uzņēmumā esošās darba aizsardzības sistēmas pārbaude par veikto pasākumu atbilstību aktuālajām normatīvo aktu prasībām.

Darba aizsardzības instrukcijas
Izmanto 3000+ uzņēmumi, valsts/pašvaldības iestādes. Nosūtam rediģējamā formā un Jūs varat tās koriģēt, precizēt. Ietaupīsiet savu laiku un līdzekļus, saraksts sadaļā "Instrukcijas darba aizsardzībā"

Riska novērtējuma dokumenti
Izstrādāti mūsu klientu uzņēmumu darba vietām. Nosūtam rediģējamā formā, veiciet nepieciešamās korekcijas atbilstoši situācijai uzņēmumā, saraksts sadaļā "Darba vides risku novērtējuma dokumenti"

Konsultācijas darba aizsardzībā
Palīdzam saviem klientiem risināt visus ar darba aizsardzību saistītos jautājumus. Veltām tik daudz laika, cik nepieciešams, lai mūsu klienti saņemtu un saprastu visu viņus interesējošo informāciju.

Obligāto veselības pārbaužu (OVP) organizēšana
Darbiniekiem, kuri pakļauti darba vides riska ietekmei, nosakām obligāto veselības pārbaužu veikšanas nepieciešamību. Sagatavojam nosūtījumus un organizējam obligātās veselības pārbaudes.