Pacēlāju operators (MEWP / Cherry picker / Sky lift)

Norise: Klātiene / Zoom

Tēmas: Normatīvo aktu prasības. Pacēlāju klasifikācija. Pacēlāju uzbūve un stabilitāte, stabilitāti ietekmējošie faktori. Prasības pacēlāja ekspluatācijas uzsākšanai, lietošanai un tehniskajai apkalpošanai. Riska faktori un darba drošības, elektrodrošības prasības. Prasības rīcībai avāriju un ārkārtas situāciju gadījumos.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr.137 “Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība”.

Apliecība par izieto apmācību, “Pacēlāju operators / MEWP’s operator” (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5. gadiem.

Maksa par kursiem: 75,00 EUR (ar PVN)
Maksa par kursiem ar reģistrāciju ID06: 121,00 EUR

Uzņēmumiem: Piesakot vairākus darbiniekus, piemērojam atlaides, ņemot vērā dalībnieku skaitu.
Nodrošinam apmācību grupām uzņēmuma telpās.

Vairāk informācijas: +371 22332415 vai rakstiet: skola@osh.lv

Sadarbībā ar