PĀRTIKAS APRITES drošība

Pārtikas paškontroles sistēmu ieviešana un konsultācijas

  • Izstrādājam uzņēmumiem pārtikas paškontroles sistēmu, kura balstīta uz HACCP principiem. Šādas pārtikas paškontroles sistēmas uzņēmumā nodrošina minimālo obligāto prasību izpildi pārtikas aprites jomā.
  • Veicam HACCP vadības sistēmu ieviešanu un uzņēmumu sagatavošanu sertifikācijai pēc HACCP.

Personāla apmācība pārtikas drošības jautājumos

  • Mācību kurss “MINIMĀLĀS HIGIĒNAS PRASĪBAS PĀRTIKAS UZŅĒMUMĀ” – visiem pārtika uzņēmumu darbiniekiem jānoklausās ne retāk kā reizi trijos gados.
  • Mācību kurss “PAŠKONTROLES VADĪTĀJS” – darbiniekiem, kuriem jāievieš, jāīsteno un jāuzrauga pārtikas nekaitīguma paškontroles sistēma uzņēmumā.