Veidlapas, saraksti un citi paraugi

Profesiju saraksts, kurās ir īpaši darba apstākļi
Profesiju saraksts, kurās ir kaitīgi riska faktori
Darbiniekiem izsniedzamo IAL saraksts
Darba aizsardzības pasākumu plāns
Darbinieku saraksts, kuri pakļauti OVP
Darba aizsardzības pārbaudes protokols
Darba aprīkojuma pārbaudes protokols
Darbiniekiem nepieciešamās kvalifikācijas saraksts
Apmācīto darbinieku reģistrs
Pārbaudēm pakļautā darba aprīkojuma saraksts
Uzņēmumā izmantojamo/uzglabājamo ķīmisko vielu/produktu saraksts