Masta tipa pacēlāju - liftu operators

Norise: Klātienē / Tiešsaistē (ZOOM platformā)

Mācību kursā ir ietvertas visas svarīgākās prasības pareiza un droša darba veikšanai ar masta tipa pacēlājiem-liftiem - normatīvo aktu prasības ekspluatācijas uzsākšanai, lietošanai un tehniskajai apkalpošanai, pacēlāju-liftu uzbūve, riska faktori un darba drošības prasības, prasības rīcībai avāriju un ārkārtas situāciju gadījumos.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr.137 “Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība”.

Apliecība par izieto apmācību, "Masta tipa pacēlāju-liftu operators / Mast climbing work platforms operator" (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.

Maksa par kursiem: 70,00 eur (ar PVN )

Darba devējiem piedāvājam:

  • atlaides, ņemot vērā apmācāmo darbinieku skaitu grupā.
  • izbraukuma apmācības Jūsu telpās.

Vairāk informācijas: +371 22332415 vai rakstiet: skola@osh.lv