Bloķēšana - Marķēšana (Lockout–Tagout)

Norise: Tiešsaiste (ZOOM platformā)

Laiks: 10.00 - 12.00
Maksa: 20,00 EUR (bez PVN)

Bloķēšana - Marķēšana (Lockout-Tagout)
Semināra mērķis ir sniegt informāciju par darba drošības uzlabošanu apkalpojot darba aprīkojumu, ieviešot Bloķēšanas - Marķēšanas procedūru uzņēmumā. Procedūras ieviešana un izmantošana maksimāli samazina negadījumu iespējas, kuru cēlonis var būt nesankcionēta iekārtu iedarbināšana, enerģijas padeve u.tml..

Semināra tēmas

  • Tiesiskais pamatojums
  • LOTO procedūru pielietošana
  • Procedūras pamatprincipi, izstrāde un ieviešana
  • Darbinieku pienākumi un atbildība
  • LOTO tehniskais nodrošinājums

Sertifikāts par dalību seminārā.

Vairāk informācijas: +371 22332415 vai rakstiet: skola@osh.lv

LOTO APRĪKOJUMS