Instruktāža Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"