UGUNSDROŠĪBAS AUDITS
  • Objektu ugunsdrošības pārbaudes, ar mērķi noteiktu objekta atbilstību ugunsdrošības prasībām
  • Pasākumu plānu, rekomendāciju sagatavošana Ugunsdrošības noteikumu izpildei
UGUNSDROŠĪBAS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE
  • Objektu ugunsdrošības instrukciju izstrāde
  • Objektu evakuācijas plānu un teritoriju plānu Izstrāde un izgatavošana
APMĀCĪBAS UN INSTRUKTĀŽAS
  • Nodarbināto instruēšana ugunsdrošībā ar vai bez ugunsdzēsības līdzekļu lietošanas apmācības (dzēšanas)
  • Evakuācijas mācības, praktiskās nodarbības rīcībai ārkārtas situācijās
  • Apmācība ugunsdrošībā 20 stundu un 160 stundu apjomā atbilstoši licencētām un akreditētām programmām