About course:

Apmācība, ja darbs jāveic augstumā grūti pieejamās vietās, vismaz 1,5 m augstumā no zemes vai jebkuras citas drošas virsmas, uz stabilām, horizontālām virsmām (pārsegumi, horizontāli jumti u.t.t.), uz pieslienamajām kāpnēm u.tml., kur aizsardzība pret nokrišanu no augstuma tiek pārsvarā nodrošināta ar kolektīvās aizsardzības līdzekļiem – drošības margas, norobežojumi, aizsarg sieti u.tml., un drošības siksnas/jostas tiek izmantotas papildus drošībai vai atsevišķu darba operāciju veikšanas drošībai.

Normatīvais akts - Apmācība atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” prasībām

/uploads/avpng.jpg

Apliecība par izieto apmācību, “Darbs augstumā / Work at Height” (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.

Maksa par kursiem: 45,00 eur (ar PVN )