About course:

“Droša kravu pārvietošana ar celtņiem un kravas celtņu pareiza ekspluatācija. Atbildīgais speciālists.“(5. stundas)

Kravu celšanas darbu organizēšana, vadīšana un uzraudzība. Celtņu, celšanas mehānismu tehniskā stāvokļa kontrole, pareizas lietošanas un tehniskās apkalpošanas uzraudzība. Apliecība par izieto apmācību “Atbildīgais speciālists par celtņiem un drošu kravu pārvietošanu” (Crane / Lift Supervisor), latviešu un angļu valodā, tiek izsniegta uz 5 gadiem.