About course:

ITSEKASAUTUVA TORNINOSTURINKULJETTAJAN koulutus (Somija)
Pašmontējošo torņa celtņu operatoru apmācība sadarbībā ar Oy Bonum-Safety Ab, Somija, atilstoši Vna 403/2008 14§ un ISO 9926-1:1990 prasībām.

Apliecība par izieto apmācību, “Torninosturinkuljettajan / Sellf-erecting crane operator” (somu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.

Maksa par kursiem: 120,00 eur (ar PVN )

Darba devējiem, vienā grupā apmācot vairākus nodarbinātos, mēs piemērojam atlaides, ņemot vērā apmācāmo darbinieku skaitu.