About course:

KORKEANPAIKAN TYÖT (Somija)

Apmācība darbam augstumā sadarbībā ar Oy Bonum-Safety Ab, Somija, atbilstoši Vna 403/2008, Direktīvas 89/656/EEC prasībām.

Apliecība par izieto apmācību, “Korkeanpaikan työt / Work at heigh” (somu / angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.

Maksa par kursiem: 120,00 eur (ar PVN )

Darba devējiem, vienā grupā apmācot vairākus nodarbinātos, mēs piemērojam atlaides, ņemot vērā apmācāmo darbinieku skaitu.