About course:

Profesionālās pilnveides izglītības programma „Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā: būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde”, 40 stundu apjomā. Programa ir licencēta un akreditēta Izglītības kvalitātes valsts dienestā. Akreditācijas lapa: AI 3898.

Programmas paredzēta: Darba aizsardzības speciālistiem - būvniecības uzņēmumā ar nodarbināto skaitu līdz 10. Būvspeciālistiem - darba aizsardzības koordinatora pienākumu izpildei būvdarbu sagatavošanas un/vai būvdarbu izpildes posmā.

Normatīvais akts: Ministru kabineta noteikumi Nr.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”. Ministru kabineta noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”.

Norise: klātienē

Maksa par kursu: 100,00 EUR