About course:

Profesionālās pilnveides programmas „Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” teorētskā daļa 40 stundu apjomā. Programa ir licencēta un akreditēta Izglītības kvalitātes valsts dienestā. Akreditācijas lapa: AI 3898

Programmas apguve ir paredzēta ievēlēto uzticības personu apmācībai, kā arī būvspeciālistiem, lai varētu veikt darba aizsardzības koordinatora pienākumus būvobjektā.

Normatīvais akts: Ministru kabineta noteikumi Nr.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”. Ministru kabineta noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”.

Maksa par kursu: 100,00 eur.